Andrzej Zebrzydowski

Kategoria: Historia   Dodano: 03 czerwca 2019    Wyświetleń: 43   Autor: Martyna Gładysz (historia Filia UJK)

Andrzej Zebrzydowski herbu Radwan – starosta piotrkowski od lutego 1588 do 23 października 1588 roku, starosta sieradzki do 1588 roku. W latach 1576 – 1588 pełnił urząd podczaszego nadwornego zamiennie zwany był cześnikiem koronnym. W czasie elekcji w 1578 roku opowiedział się za Zygmuntem III Wazą. Zmarł 23 października 1588 roku.

(MG)

Bibliografia:

Pieńkowska A. „Zjazdy i sejmy z okresu bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego”

Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV – XVIII wieku pod red. A. Gąsiorowskiego

Podobne artykuły