Antoni Józef Poniński

Kategoria: Historia   Dodano: 03 czerwca 2019    Wyświetleń: 50   Autor: Martyna Gładysz (historia Filia UJK)

Antoni Józef Poniński h Łodzia – starosta piotrkowski od 13 lutego 1734 roku do 1737 roku, w którym przekazał je swojemu synowi Józefowi instrygator koronny, marszałek konfederacji warszawskiej, poeta łaciński. Syn Aleksandra Kazimierza chorążego poznańskiego i Teresy z Wyganowskich. W 1725 roku był pisarzem wojskowym i podpułkownikiem królewskim. Związany z dworem Augusta II. W 1732 został instygatorem królewskim. Po śmierci Augusta II posłował do Danii i Szwecji. Związany z obozem królewicza Augusta w trakcie elekcji. 5 października 1733 roku był marszałkiem elekcji Augusta III oraz marszałkiem konfederacji związanej dla poparcia elektora saskiego. 19 styczna 1734 roku otwierał obrady  izby poselskiej, w dniu rozpoczęcia sejmu koronacyjnego. Przewodniczył obradom sejmu pacyfikacyjnego w dniach 27 października – 8 listopada 1735 roku. Na drugim sejmie pacyfikacyjnym, który odbył się w dniach 25 czerwca- 10 sierpnia 1736 roku przekazał jego przewodnictwo Wacławowi Rzewuskiemu. 31 grudnia 1735 roku został referendarzem. W 17 grudnia 1738 roku został wojewodą poznańskim. W kwietniu 1739 roku został wybrany na senatora rezydenta w najbliższym kwartale. W swojej działalności pisarskiej wychwalał panowanie Augusta II i Augusta III. Zmarł 8 sierpnia 1742 roku we wsi Wola. Został pochowany w kościele Reformatorów w Krakowie.

(MG)

Bibliografia:

https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/antoni-jozef-poninski-h-lodzia dostęp 15.07.19

Podobne artykuły