Piotr Dunin Szpot

Kategoria: Historia   Dodano: 03 czerwca 2019    Wyświetleń: 45   Autor: Martyna Gładysz (historia Filia UJK)

Piotr Dunin Szpot według „Herbarza Polskiego” K. Niesieckiego Piotr Szpot Dunin – pochodził z rodziny szlacheckiej herbu Łabędź, protoplastą rodu był Mikołaj Szpot de Wola kasztelan sandomierski. Był starostą piotrkowskim do lutego 1588 roku. Został pozbawiony urzędu przez Zygmunta III Wazę z powodu popierania na elekcji arcyksięcia austriackiego Maksymiliana.  Z tego powodu został skazany na banicję. Osiadł w Pradze gdzie w 1590 roku wydał broszurę, w której to skarżył się na niewdzięczność cesarza Austrii.

(MG)

Bibliografia:

Kempa A. „Szkice piotrkowskie”

http://wielcy.pl/niesiecki/s/szpot/6185.php 10.07.19

Podobne artykuły