Wojewódzkie Dni Seniora w Piotrkowie Trybunalskim

Kategoria: Informacje   Dodano: 05 lipca 2019    Wyświetleń: 187   Autor: Admin

Samorząd Województwa Łódzkiego realizując zadania z obszaru polityki senioralnej jest zaangażowany w aktywizację i integrację osób starszych. Mając na uwadze potrzeby tegoż środowiska, w 2019 roku planowane jest w trzech podregionach województwa łódzkiego (10.08 wieluńskim, 24.08. łowickim, 31.08. piotrkowskim) przedsięwzięcie pn. „Wojewódzkie Dni Seniora 2019”.


Uczestnicy przedsięwzięcia będą mogli brać udział w różnego rodzaju warsztatach, wystawach czy występach. Podczas uroczystości, będzie możliwość uzyskania Wojewódzkiej Karty Seniora.

Zgłoszeń uczestników mogą dokonywać podmioty prowadzące działania na rzecz osób starszych (Uniwersytety Trzeciego Wieku, Rady Seniorów, Kluby Seniorów, organizacje pozarządowe, Domy Pomocy Społecznej itp.). Uczestnikami przedsięwzięcia mogą zostać osoby, które ukończyły 60 r. ż. i zamieszkują na terenie danego podregionu. Wojewódzkie Dni Seniora w Piotrkowie Trybunalskim odbędą się dnia 31 sierpnia na dziedzińcu Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego.

Głównym celem przedsięwzięcia jest integracja i aktywizacja seniorów, wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz osób starszych, stworzenie pozytywnych i otwartych relacji, ukazanie dużego potencjału społecznego osób starszych oraz ich istotnej roli w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie inne informacje dotyczące ww. wydarzenia są dostępne na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Starosta Powiatu Piotrkowskiego wraz z Radą Seniorów Powiatu Piotrkowskiego serdecznie zapraszają do udziału.

Formularz zgłoszeniowy

Podobne artykuły